Katı Sanatı, Üç Boyutlu Tablo, Tablo Modelleri, 3 Boyutlu Tablo, Tablo Sipariş, Tablo Satın Al, Tablo al, Tablo Modelleri. Kat'ı Sanatı Nedir? - Katı Sanatı

Kat'ı Sanatı Nedir?

Kat'ı Sanatı, deri ya da kağıt üzerine motiflenmiş olan resmin keskin bıçakla kesilmesi, çıkarılması ve içi oyulmuş bölümlere başka kağıt, cam ya da deri parçalarının yapıştırılması işlemidir. 

Düz kesimlerin belirli aralıklarla yapıştırılması yerine, her kesimin kendi oranında şekline uygun bir araya getirilip montajının yapılması gerekir. Bu iki çalışma arasında fark vardır. Özellikle 1930'lu yıllarda Amerika'da başlayan bu değişimde temel fark 3D bakış açısının yakalanmasıdır.

1800'lü yıllarda kaybolan 1945 yılından sonra tekrar canlanmaya başlayan bu sanatın tarihine baktığımızda Eski Çin medeniyeti Han Hanedanlığına kadar uzandığını görüyoruz. Makas veya bıçak kullanılarak yapılan çalışmalarda en çok deri malzemesinin kullanıldığı da kaynaklarda yer alan Han Hanedanlığında düğün ve doğum günlerinde el emeği katı hediyelerin ayrı bir yeri bulunuyordu.
çin katı sanat örneği

Çin'den sonra günümüzden 600 yıl önce Hindistan'da da örnekleri görülen Kat'ı sanatı, yerel motiflerle değişime uğrarken, Hindu felsefesi ön plana alınır, akabinde rahipler bu sanatı öğrendikleri için Şiva'ya dua ederlerdi.

Sanatın en verimli yılları olarak kayıtlara bakıldığında 16. yüzyılı görüyoruz. Gerek Çin, gerek Hindistan, gerek Osmanlı gerekse Avrupa olsun bu yüzyılda hem heybetli hem de sanat dilini çağrıştıran eserleri daha geniş olarak kullanmışlardır. Hızlı yaygınlaşması sonucu sanatın Orta Asya'da da izlerine yine 1500'lü yıllarda rastlanıldığını görüyoruz.

Osmanlı'da Fatih Sultan Mehmet ile başlangıç yapan sanat, Sultan İkinci Beyazıd, İkinci Selim ve Kanuni Sultan Süleyman döneminde halk arasında benimsenmiş ve oldukça fazla kabul görmüş bir noktaya gelmişti. Kanuni'nin veziri Damat İbrahim Paşa'nın oldukça desteklediği bu sanatta dönemin en önemli ismi ise eserleri bugüne taşınan Efşancı Mehmed olmuştu.

Günümüzde tekrar canlanmaya başlayan sanat, değişik malzemelerin kullanıma açılması ile daha da zenginleşmiş bulunmaktadır.0 yorum :

Copyright 2018 - Empati SEO - Tablo Sipariş